Jak należy błyskawicznie i łatwo zrobić rozliczenie podatku

Arkusz PIT 36 zaplanowany jest dla jednostek prowadzących działalność gospodarczą. Jednak nie tylko. PIT 36 powinniśmy wypełniać, w położeniu, kiedy otrzymaliśmy jakiś zysk bez pośrednictwa płatnika. Z zeznania PTI-36 korzystają osoby, które mają pozarolniczą aktywność gospodarczą, która nie jest rozliczana liniowo ani też ryczałtowo, korzystają z kredytu podatkowego, prowadziły opodatkowanie na normach ogólnych, wydziały szczególnych wytwórczości rolnych, zajmują się najmem, podnajem, dzierżawę, poddzierżawę względnie zawierając inną umowę o analogicznym charakterze, opodatkowaną na prawach ogólnych.

16650125410_9bf507aa87_kPrócz tego, zarabiają poza granicami, względnie uzyskują przychody z położonych źródeł, osiągają przychody z innych źródeł, z których płatnik nie ma przymusu odprowadzać podatków, sprzedają nieruchomość, która została nabyta lub zbudowana w latach 2007-2008, oraz kiedy do obliczenia podatku dodajemy dochody nieletniego potomka, które nie musi rozliczać się na własną rękę. Formularz podatkowy PIT 36 za rok 2014 powinien być składany nie później niż do 30 kwietnia 2015 roku. Zaległość PIT 36, czyli uchybienie temu terminowi, może powodować sankcją pieniężną, z tytułu niewywiązania się z przymusowego obowiązku podatkowego (zdecydowanie polecamy te strone)

Zeznanie PIT 36 pozwala na rozrachunki razem z małżonkiem. W przypadku, w którym jeden z współmałżonków powinien rozliczać się na PIT 37, rozliczenie łączne spełniane jest na PIT 36. Prócz tego wypełniając PIT -36, możemy skorzystać z następujących ulg: ulgi prorodzinnej, zniżki z tytułu darowizn, ulgi na Internet (o ile w rozliczeniu za rok 2014 skorzystaliśmy z niej po raz pierwszy), ulgi rehabilitacyjnej, ulgi z tytułu kosztów wydanych na nowe technologie, ulgi abolicyjnej (rozliczenie online). O ulgach powinno się pamiętać, albowiem korzystając z nich mamy możliwość znacznie zmniejszyć nasze wierzytelności względem izby skarbowej. Używając programów pit 2014, należy pamiętać, że bezpieczeństwo naszych danych musi być najwyższym priorytetem. Dane są zapisywane wyłącznie na własnym komputerze.