Jak rozliczać pit 28? Jakiego typu zasady należy znać? Co jest najbardziej istotne w czasie rozliczenia takiej deklaracji?

Czy wiadomym jest do jakich zadań przydaje się pit 28 i jak go powinniśmy wypełniać? Dużo ludzi każdego roku musi go wypełniać, ale nie każdy zdaje sobie sprawę, jak to zrobić. W naszym poradniku rozwiejemy różnorodne wątpliwości.

podatek

Autor: eFile989
Źródło: http://www.flickr.com
Deklarację pit 28 należy wypełnić, jak w roku podatkowym uzyskujemy przychody opodatkowane w kształcie zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych z dwóch obszarów. Z jednej strony jest to pozarolnicza działalność gospodarcza, z innej różnorakie umowy, jak umowa najmu, dzierżawy lub innych umów o dosyć identycznym charakterze. Deklaracja więc tego typu może odnosić się do osób, które do 20 stycznia roku podatkowego przedłożyły pisemne oświadczenie o wyborze właśnie takiego sposobu opodatkowania.

Jak zaś rozpoczynasz prowadzenie pozarolniczej działalności w trakcie roku podatkowego, to oświadczenie należy składać do dnia, jaki poprzedza dzień rozpoczęcia takiej działalności, nie powinien być to jednakowoż później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. W momencie zdobywania przychodu z najmu, jaki jest opodatkowany ryczałtem oświadczenie o wybraniu tej formy opodatkowania składa się nie później niż do dwudziestego dnia miesiąca który następuje po miesiącu, jak osiągnął dochód z takiego tytułu (rozlicz pit 2016 online). Może być także do końca roku podatkowego, jeśli pierwszy tego typu przychód osiągnięto w grudniu roku podatkowego. Takie prawo do ryczałtu obowiązuje na pełny rok podatkowy, ale w roku następnym już to nie jest obowiązujące, jeśli podatnik przekroczy limit przychodu sto pięćdziesiąt tysięcy euro.

rozliczenie

Autor: eFile989
Źródło: http://www.flickr.com
Podatnik jednakowoż może stracić prawo do ryczałtu przez rozszerzenie przedmiotu działalności o czynności, jakich nie powinno się ryczałtem rozliczać lub w związku ze świadczeniem czynności na rzecz byłego albo obecnego pracodawcy przez dany czas od chwili rozpoczęcia działalności. Przekroczenie limitu przychodów w czasie roku podatkowego nie ma wiadomego wpływu na zasady ogólne. Za dany rok podatkowy, również po przekroczeniu limitu musimy złożyć deklarację pit 28. Najbardziej korzystnie zrobić to przez internet, czyli pit 28 – rozlicz się online. Tego typu działania zdecydowanie pomaga w przeprowadzeniu całej procedury. Tego typu procedura jest tak więc łatwiejsza i szybciej możemy ją wykonać, nie ruszając się nawet z domu.