Pit 37 – kilka słów odnośnie rozliczania się online

Formularz PIT-37 związany jest z każdymi przychodami uzyskiwanymi a także rozliczanymi przez płatnika (np. pracodawcę). O ile dochodzi do zawarcia kontraktu albo wykonania prac, z tytułu których wypada rozliczyć się samodzielnie, w takim przypadku nie używamy tego dokumentu. Tak więc wszyscy zyskujący dochody na bazie umowy o pracę, zlecenie bądź dzieło posiadają wybór skorzystania z ewentualności rozliczenia preferencyjnego.

rozliczenie PIT online

Autor: Eleleleven
Źródło: http://www.flickr.com

Dokument, jakim jest Pit-37 to regularna deklaracja, jaką tworzy zatrudniony, zleceniobiorca czy inna jednostka, za jaką przedpłaty na podatek ma za zadanie obliczyć i pobrać płatnik (przykładowo pracodawca, zleceniodawca itd.). Występuje wybór złożenia PIT-37 online, innymi słowy przez Internet. Z takiej odmiany rozliczenia możemy skorzystać również wtedy, kiedy rozliczamy się wspólnie z mężem bądź jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

Przynależy w takim przypadku spełnić podstawowy warunek – zarówno podatnik, jak i jego współmałżonek muszą być upoważnieni do rozliczania się przy wykorzystaniu formularza PIT-37. Jeżeli któraś z tych osób może składać jedynie PIT-36 to właśnie tę deklarację powinni wypełnić małżonkowie. Powinno się zdecydować które z małżonków w formularzu PIT-37 online stanie się podatnikiem, a które figurować będzie jako małżonek.

Jesteśmy w stanie tę szereg stwierdzić sami i nie ma to większego znaczenia w rozliczeniu, aczkolwiek należy trzymać się określonej hierarchii. Inaczej Urząd Skarbowy będzie potrzebował od nas oddania poprawek zeznania. Więcej w temacie: .

Po wpisaniu danych obojga , małżonków, jakimi są imiona, nazwisko czy też nazwiska numery NIP albo PESEL, jak również adres mieszkania nadchodzi czas na wpisanie osiągniętego dochodu w ciągu roku przez małżonków. Muszą oni sumę swoich zarobków podzielić przez 2, a w następnej kolejności zaokrąglić wielkości do pełnych złotówek. W przypadku, kiedy liczby po przecinku są wyższe lub równe 50 groszy, przynależy zaokrąglić kwotę w górę, podczas gdy niższe – w dół. Zobacz: PIT 2015.

Rozliczenie wspólne jest zwykle korzystne dla podatników, niemniej jednak są przypadki, w których nie warto rozliczać się preferencyjnie. Gdy jedno z małżonków posiada dochód zerowy, czy też mąż i żona zarabiają wielce różniące się od siebie ilości pieniędzy, nie wskazane jest korzystać z tej opcji, a zamiennie zasięgnąć po dwa rozdzielne formularze PIT-37.

rozliczanie PIT online

Autor: GotCredit
Źródło: http://www.flickr.com

Do przeprowadzenia formularza PIT-37 online przygotowywane są specjalne programy. Ułatwia to funkcjonowanie, nie musimy stać w kolejach i nie jest to czasochłonne. Formularz da się wypełniać zarówno samodzielnie, jak i rozliczać się razem z współmałżonkiem/żoną.