Przystępna opcja wypełniania PIT-u

We współczesnych czasach coraz więcej spraw robimy obracając się w wirtualnej rzeczywistości. To nadzwyczaj wygodne mieć szansę wykonywać znaczące dla nas czynności przebywając przez ekranem laptopa. Jeżeli zatem korzystacie Państwo, codziennie z dobrodziejstw techniki pod postacią dokonywania internetowych zakupów bądź zlecania internetowych przelewów w banku, nastąpił również czas na elektroniczne składania deklaracji PIT.

Pitax.pl - rozliczenie PIT online

Dzięki przygotowanemu przez nas programowi doroczne rozliczenie przebiegnie prędko i sprawnie jak nigdy wcześniej. Poniższe informacje ułatwią Państwo zrozumieć zasady jego funkcjonowania, a niezdecydowanych zachęcić do przejścia na elektroniczną formę rozliczeń.

Na starcie wybierają Państwo typ składanej deklaracji. Jeżeli nie wiedzą Państwo jak wypełnić PIT 37 lub podatek dochodowy od osób fizycznych trzydzieści sześć, bądź nie wiedzą Państwo, czym różnią się wyróżnione formularze, należy rzetelnie zaznajomić się z informacjami umieszczonymi w naszym programie. Informacje te mają za zadanie ułatwić Państwu proces uzupełniania oświadczenia i udzielać koniecznych wskazówek.

Uzupełniając formularz należy podać swoje dane oraz przedstawić wysokość i tytuł uzyskiwanych dochodów. Oprócz tego, nasz program daje szansę skorzystania z wszelkich przysługujących Państwu zniżek, które wskazać należy w deklaracji. Na zakończenie należy jeszcze zdecydować się o podarowaniu jednego procenta podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego.