Składamy deklarację PIT – co należy dowiedzieć

Dla kogo blankiet PIT 36? Druk PIT 36 kierowany jest do tychże podatników, którzy w roku 2014 prowadzili firmę opodatkowaną na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej. Mieści ona również działy specjalne wytwórczości rolnej opodatkowane na zasadach ogólnych przy użyciu skali podatkowej. Uzyskiwane zyski pochodzić mogą również z najmu.

pit program

Autor: Lucas Hayas
Źródło: http://www.flickr.com
Dla kogo blankiet PIT 37? Najpopularniejszym drukiem jest PIT 37, formularz wypełniany przez olbrzymie rzesze pracowników polskich przedsiębiorstw oraz emerytów i rencistów. Udokumentowane przychody mogą pochodzić jedynie ze źródeł położonych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, od jakich płatnicy pobierali zaliczki na podatek dochodowy. Chodzi więc o: wynagrodzenia ze stosunku pracy, renty czy emerytury krajowe, świadczenia przedemerytalne, umowy zlecenia. W zeznaniu podatnik wykazuje przychody z wybranych źródeł, wybierając opcję sposobu rozliczenia: indywidualnie, wspólnie z małżonkiem, lub w sposób założony dla osób w pojedynkę wychowujących pociechy. Deklaracja ta nie jest dla Ciebie, jeżeli rachujesz pozarolniczą działalność gospodarczą albo działy specjalne wytwórczości rolnej. W nich sam jesteś odpowiedzialny za obliczenie i zapłatę należnego podatku dochodowego.

Jeżeli osiągasz przychody opodatkowane według skali tak za pośrednictwem płatnika (np. umowa o pracę), jak i bez pośrednictwa płatnika . Dołączenie przychodów małoletnich. Deklaracja dotyczy osób, które do osobistych dochodów nie doliczają przychodów małoletnich dzieci. Dodanie może następować tak przy opodatkowaniu indywidualnym, przy wspólnym rozliczeniu, jak również rozliczeniu jako jednostka samotnie wychowująca pociechy. Doliczać nie należy jednakże dochodów małoletnich z zatrudnienia, stypendiów oraz dochodów z rzeczy oddanych im do swobodnego użytku. Wtedy nadal możesz się opodatkować w PIT 37, zaś małoletni złoży własną deklarację, jaką sygnować powinien jego rodziciel albo opiekun.

Dla kogo druk PIT 38? PIT 38 określony jest dla osób, które w 2014 roku otrzymały dochody z kapitałów pieniężnych lub z uczestnictw w spółkach mających osobowość prawną. Rozliczają się z pomocą tego druku też ci, którzy wznieśli udziały w spółdzielniach w zamian za udział niepieniężny w innej postaci aniżeli firma czy jego zorganizowana część.