Czym jest proces kogeneracji? Gdzie powinien być stosowany, ażeby przynosił najbardziej wymierne korzyści?

Kogeneracja to proces wytwarzania ciepła oraz energii elektrycznej dzięki jak najbardziej odpowiednim i najbardziej efektywnym sposobom. Najlepszy więc sposób jest wtedy, jak ma miejsce w jednym z procesów technologicznych. W UE kogeneracja jest zwłaszcza promowana, ale nie tylko przez jej energetyczną skuteczność, lecz również mające związek z nią zmniejszenia emisji dwutlenku węgla oraz innych niebezpiecznych związków chemicznych.

kogeneracja

Autor: swimboy1
Jedną z bardziej ważnych zalet kogeneracji jest na pewno znaczący stopień użycia energii pierwotnej, która zawarta jest w paliwie do produkcji energii elektrycznej oraz ciepła. Efektywność energetyczna więc systemu skojarzonego jest nawet o 30% większa niż w przypadku wytwarzania oddzielnego energii elektrycznej w kondensacyjnej elektrowni i ciepła w kotłowni. Co więcej w obiektach, które nie mają bezpośredniego związku z przemysłem, jest faktyczne duże zapotrzebowanie na energię elektryczną oraz cieplną, więc kogeneracja sprawdza się w wielu okolicznościach – .
Najlepszymi przykładami są znaczące budynki biurowe, szpitale a także budynki mieszkalne. Jak tego typu obiekty są jednocześnie klimatyzowane, to taki układ nazywamy trójgeneracyjnym. Jednocześnie realizowana jest ocena zgodności –

Sad pełen owoców

Autor: Ctd 2005

, jaka warunkuje najwyższą jakość. Może on więc wykorzystywać urządzenia chłodnicze absorpcyjne lub adsorpcyjne, można je bowiem bardzo łatwo napędzać ciepłem wody albo pary. Na świecie takie urządzenia są powszechnie wykorzystywane, więc coraz bardziej korzystnie sprawdzają się w długookresowej eksploatacji. Skojarzone kreowanie energii ma wpływ na mniejsze zużycie paliwa. Dotychczas tego rodzaju paliwem jest w naszym kraju głównie węgiel kamienny. W różnych miejscach, w których używa się tego rodzaju energii jesteśmy w stanie oszczędzić miliony ton węgla rocznie. A mniejsze zużycie węgla to przecież również ograniczenie emisji substancji szkodliwych, jak dwutlenek węgla, pyły, siarka oraz gazy cieplarniane.

Oszczędność energetyczna, jaka charakteryzuje układy skojarzone, polega na używaniu ciepła, które w kondensacyjnej elektrowni odprowadzane jest do otoczenia jako produkt uboczny. Ciepło można zastosować do ogrzewania budynków mieszkalnych lub użyteczności publicznej. Przy pomocy pary technologicznej może być również używany w procesach produkcyjnych różnych gałęzi przemysłu. Stosująca te zalety kogeneracja jest idealnym sposobem integracji lokalnych dostaw energetycznych.