Powrót z zagranicy a powiązane z tym sprawy fiskalne

Dziś duża ilość osób wybiera pracę za granicą. Wszystkie osoby podejmujące pracę za granicą muszą opłacać podatek od zarobionych pieniędzy podobnie jak to ma miejsce w Polsce. Nie wszyscy jednakowoż rodacy po powrocie z zagranicy ubiegają się o należny się im zwrot podatku z zagranicy w sytuacji zaistniałej nadpłaty. Często wypływa to z powodu z nieznajomości prawa podatkowego. A według przepisów o zwrot nadpłaty można się starać także po powrocie do własnego kraju. Mało tego mamy na to aż cztery lata!

pracownik IT podczas pracy

Autor: Alper Çuğun
Źródło: http://www.flickr.com

Z całą pewnością taką sposobność mają także krajanie reemigrujący z Zielonych Wysp. W jaki sposób można z owego rozporządzenia korzystać? Starania o zwrot podatku z Irlandii powinno się rozpocząć od wystąpienia Revenue o przysłanie nam zaświadczenia P21 – Balancing Statement, to jest rozrachunku skarbowego za miniony rok (sprawdź pod adresem http://www.pitax.pl/zwrot-podatku/. Ubiegając się o zwrot nadpłaty za bieżący rok podatkowy musimy wypełnić formularz podatkowy P pięćdziesiąt który możemy pozyskać ze strony www Revenue.

Zaświadczeniami które potrzebujemy dodatkowo posiadać są P60 jak też P45 ewentualnie tak zwanymi Statement of Earnings od każdego z pracodawców. Jeżeli ich nie mamy powinno się przedłożyć payslipy wymieniające dokładne dane chlebodawców. W formularzu P pięćdziesiąt zaś wpisujemy własny numer rachunku gdy mamy konto w irlandzkim banku. Jeśli takowego rachunku nie posiadamy, wpisujemy nasz krajowy adres pod który zostanie przysłany blankiet czekowy możliwy do wypłacenia w polskim banku. Wielkość potencjalnego zwrotu nadpłaconego podatku zależy przede wszystkim od sytuacji indywidualnej i od należących się starającemu zwolnień skarbowych.

Wysokość pobranych zaliczek z tytułu podatków uwidoczniona jest na kwestionariuszu podatkowym P czterdzieści pięć jaki każdy pracownik odbiera po zakończeniu umowy (dodatkowe informacje). Wartość o której jest mowa jest wpisana na tym kwestionariuszu w pozycji „tax deducted”. Pojawiło się na rynku usługowym nie mało przedsiębiorstw zajmujących się pomocą wracającym z zagranicy Polakom w odzyskaniu omówionej nadpłaty. Jeżeli nie mamy dość czasu bądź też zapału by zająć się tą kwestią samemu, można wtenczas powierzyć wyliczenie zwrotu podatku z zagranicy takiej firmie. Podczas doboru akuratnej firmy należy sugerować się ilością jej wcześniejszych interesantów również ich referencjami i przejrzeć konkretną firmę usługową w lokalnej Izbie Rozrachunkowej.