Ściągnij, wypełnij i wyślij przez internet – proste rozwiązanie rozliczenia PIT.

Płatnik, w terminie do 30 kwietnia, powinien złożyć, we właściwym dla swojego miejsca zamieszkania, Urzędzie Skarbowym, roczne rozliczenie podatkowe. W rozliczeniu PIT za 2014, przygotowanym według ustalonego przepisami wzoru, powinny zostać pokazane wypracowane w ciągu roku ciężary fiskalne objęte opodatkowaniem na zasadach ogólnych. W zobowiązaniu należy zakreślić wielkość ciężaru fiskalnego, oraz notyfikację o wpłaconych do skarbówki przedpłatach na podatek – jeżeli takie wystąpiły.

finanse, rachunki

Najprostszą metodą składania zeznania jest przekazanie go w punkcie podawczym Urzędu Skarbowego. Możliwe jest również przekazanie informacji alternatywną metodą. Powszechne stało się nadawanie oświadczenia w formie dokumentu elektronicznego, od razu do Urzędu Skarbowego, połączone z otrzymaniem urzędowego potwierdzenia otrzymania.

Wypełnianie świadczenia online nie oczekuje posiadania e-podpisu. Weryfikację podatnika, przeprowadza się przy udziale pięciu danych osobowych dotyczących podatnika: NIP albo numer PESEL – w zależności od podatnika, imię (pierwsze), nazwisko, data urodzenia, kwota przychodu wskazana w oświadczeniu lub rocznym obliczeniu podatku za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok, w którym jest przedkładany druk elektroniczny. Więcej informacji: rozliczenie pit przez internet

Wysłanie zeznania podatkowego przez Internet to łatwy, szybki, niezagrożony sposób na roczne rozliczenie podatkowe. Ponadto, rozliczanie PIT przez internet, nie przysparza niekoniecznych procedur i wydatków. Wypełnienie deklaracji on-line daje również możliwość wnioskowania o odpowiednie ulgi i odliczenia – .

Dzięki temu mamy także pewność prawidłowego wypełnienia dokumentu ze wszystkimi załącznikami. Jest to sposób polecany przez wielu księgowych oraz zalecany przez towarzystwa ekonomiczne. Bilansowanie roczne za 2014 rok, dokonywane w 2015 roku, nie będzie odbiegało dużo od tego z ubiegłego roku. Nie wprowadzono bowiem, znaczących poprawek w upustach podatkowych oraz nie zmniejszono obszaru ich obowiązywania.