Już nie musisz iść do Urzędu Skarbowego, możesz szybko i bezpiecznie rozliczać się z podatku przez Internet.

Osoba fizyczna, w terminie do 30 kwietnia, powinien złożyć, w określonym dla własnego miejsca zamieszkania Urzędzie Skarbowym, rocznego podsumowania podatkowego. W wyliczeniu PIT 2014 , wypełnionym według ustalonego regułami wzoru, powinny zostać pokazane osiągnięte w przeciągu roku dochody objęte opodatkowaniem na zasadach szczególnych.

Read More