Przeczytaj jak rozliczyć formularz pit 38

Jedynie jednostkowo i odrębnie od pozostałych dochodów można rozliczyć dochody ze sprzedaży papierów wartościowych, poza działalnością ekonomiczną, uzyskane w danym roku kalendarzowym. Służy do tego PIT-38. Trzeba to zrobić do końca kwietnia kolejnego roku.
Jest to blankiet, który zna każdy inwestor giełdowy. PIT-38 jest zaplanowany dla podatników, jacy w roku podatkowym otrzymali przychody z odpłatnego scedowania papierów wartościowych (np. akcji, obligacji), użyczonych papierów wartościowych. Mało znana forma inwestycji zapewniająca pożytki, gdy wartość np. akcji, lub obligacji nie wzrosła, a opadła, także wtórnych narzędzi pieniężnych, również osiągnięć uprawnień z nich wynikających.

Read More