Zmiany w kwocie wolnej od podatku, czyli PITy 2016

Podatników czekają zmiany. Są one nieuniknione. 1 stycznia 2016 roku mają wejść życie przepisy podwyższające tak zwaną kwotę wolną od podatku. Jakie będzie to miało skutki dla budżetu państwa, pracowników oraz pracodawców?Czy zmiany spowodują, iż będzie żyło się nieco lepiej, a może wręcz przeciwnie? Obecnie kwota wolna od podatku to 3091 zł i nie była zwiększana od kilku lat. Projekt ustawy, proponowany przez prezydenta ma to zmienić i urealnić w stosunku do aktualnie panującej sytuacji gospodarczej i społecznej.

deklaracja pit

Autor: Lucas Hayas
Źródło: http://www.flickr.com

Propozycja zakłada podniesienie kwoty wolnej od podatku do 8 tys. zł. Adekwatnie do zwiększenia kwoty wolnej od podatku, ta zmniejszająca również zostanie podniesiona – z 556,02 zł do 1440 zł. Co program PIT oznacza dla budżetu kraju? – mniejsze wpływy z tytułu podatku od osób fizycznych. To oznacza negatywne konsekwencje dla samorządów terytorialnych, których lwią część budżetu, blisko 40% stanowią właśnie wpływy z tytułu podatku. Optymiści jednak zakładają, że dzięki opisanemu rozwiązaniu powinien nastąpić wzrost konsumpcji, a to przełoży się na większe wpływy do budżetu kraju od osób fizycznych. Czy PITy 2016 okażą się strzałem w dziesiątkę czy wręcz przeciwnie jeśli chodzi o finanse kraju, okaże się w praktyce. Bez spekulacji natomiast specjaliści twierdzą, iż program PIT 2016 jest świetnym rozwiązaniem dla pracowników oraz pracodawców – pitax program. Piersi z wymienionych mają osiągać wyższe zyski z tytułu pracy, gdyż wzrost kwoty wolnej od podatku będzie miał przełożenie na wzrost wynagrodzenia netto. Właściciele firm z kolei nie będą obciążeni dodatkowymi kosztami, w praktyce więc będą mogli lepiej wycenić pracę swoich podwładnych, bez konieczności uszczuplania budżetu firmy – .

rozliczanie podatków

Autor: GotCredit
Źródło: http://www.flickr.com

Kwota wolna od podatku ma zostać podniesiona w skutek orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł iż system podatkowy powinien brać pod uwagę możliwość dźwignięcia przez podatnika nakładanego podatku, uzależnionego od zdolności dochodowych. Trybunał Konstytucyjny określił również, iż obecny system jest wadliwy, ponieważ uzależniony jest od statusu gospodarczego państwa, a tak nie powinno być w kraju demokratycznym. W jak dużym stopniu PITy 2016 przyczynią się do realnej poprawy życia typowego Polaka, bez dużej straty dla budżetu kraju, jednostek samorządu terytorialnego a także pracodawców dużych jak i średnich i małych przedsiębiorstw przekonamy się na początku roku, to jest po wejściu ustawy w życie.