Obowiązek składania druku PIT przesyła się w terminie do końca kwietnia każdego roku podatkowego.

Od 1 stycznia następnego roku należy już przekazywać roczne zeznanie. Spora część ludzi zobowiązanych do płacenia podatku, ma wciąż powątpiewania, który PIT powinni złożyć. PIT-37 powinni wypełnić podatnicy zatrudnieni według umowy o dzieło oraz płatnicy osiągający przychody z tytułu emerytur i rent krajowych, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, zasiłków materialnych z ubezpieczenia społecznego oraz świadczeń wypłaconych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Read More

Zmiany w kwocie wolnej od podatku, czyli PITy 2016

Podatników czekają zmiany. Są one nieuniknione. 1 stycznia 2016 roku mają wejść życie przepisy podwyższające tak zwaną kwotę wolną od podatku. Jakie będzie to miało skutki dla budżetu państwa, pracowników oraz pracodawców?Czy zmiany spowodują, iż będzie żyło się nieco lepiej, a może wręcz przeciwnie? Obecnie kwota wolna od podatku to 3091 zł i nie była zwiększana od kilku lat. Projekt ustawy, proponowany przez prezydenta ma to zmienić i urealnić w stosunku do aktualnie panującej sytuacji gospodarczej i społecznej.

Read More

Rozliczanie się płatników za 2015 – o czym warto wiedzieć

Coroczne rozliczenie się z podatku to dla wielu ludzi wyjątkowo trudny orzech do zgryzienia. Dotyczy to szczególnie osób, jakie czerpią dochody z najróżniejszych źródeł, prowadzą swoją działalność gospodarczą albo, paradoksalnie, otrzymują najróżniejsze ulgi oraz stypendia. Do tego potrafią jeszcze dojść tak skomplikowane kwestie, jak chociażby rozliczenie darowizn bądź wygranych z konkursów bądź podział majątku po rozejściu się małżonków.

Read More

Informacje dla osób, jakie muszą rozliczyć się z przychodów na podstawie specjalnych formularzy

Zazwyczaj każdy podatnik osobiście zorientowany jest odnośnie tego, w jaki sposób powinien się rozliczyć. Aczkolwiek, podczas gdy ktoś będzie mieć jakieś wątpliwości z tym związane to powinien się z zakresu wszystkiego upewnić. Przede wszystkim chodzi w takim przypadku o osoby prowadzące działalność gospodarczą, gdyż to właśnie te osoby mają obowiązek zrobić użytek z specjalnych druków.

Read More