Jak powinniśmy rozumieć pojęcie big data? Jakie korzyści oferuje to firmom? Czy powinniśmy z tego korzystać?

W obszarze analityki pojawiło się interesujące pojęcie – big data. Ten termin oznacza tendencje do poszukiwania oraz wykorzystania wartości biznesowej, jaka drzemie w dostępnych coraz bardziej dużych wolumenach danych. Biorą się one z dużej liczby miejsc, dość często zaś spoza organizacji, nawet z tego rodzaju miejsc do tej pory całkowicie niekwalifikowanych, jako źródła informacji.

To w sumie naturalna kolej lepszego działania biznesu oraz ewolucja, której można było się spodziewać. Co interesujące, w literaturze oraz publikacjach można również spotkać pozostałe określenia, jakie są równoznaczne z filozofią big data. Dość często więc pojawia się określenie High Performance Analytics. Kiedyś wystarczała tak naprawdę wiedza o funkcjonowaniu organizacji, szukana więc była przewaga biznesowa w najlepszej organizacji procesów biznesowych dzięki wykorzystaniu systemów w ERP oraz raportowanie operacyjne.

sieć

Źródło: pixabay.com

Następnym krokiem było wyszukiwanie trendów w posiadanych zbiorach danych, a jednocześnie analizowanie przyczyn zachodzących zdarzeń. Miało to jak wiadomo związek z ewolucją platform baz danych i zaczęły się pojawiać narzędzia analityczne, które służyły do odkrywania tego rodzaju wzorców. Po tym miała miejsce era konkurowania analityką. Realne więc było przewidywanie jakie będą zachowania klientów, na przykład prognozowanie prawdopodobieństwa odejścia klienta.

praca w internecie

Źródło: pixabay.com

Dzięki temu możliwe było optymalizowanie działania, szczególnie łańcuchy logistyczne oraz działania marketingowe. Jak jednak wiadomo, to we współczesnym świecie nie wystarcza. Pojawiają się więc nowe trendy, w jakich analizie poddawane są także dane niestrukturalne.

Może Cię również zainteresować – big data w bankowości

Istotne jest przede wszystkim pozyskiwanie danych, jak i analiza wizerunku w social media, to znacząco rozszerza zakres wiedzy koniecznej do podejmowania najbardziej właściwych decyzji biznesowych. Z powodu ogromnej złożoności systemów ekonomicznych, gdzie działają najbardziej pokaźne firmy, przede wszystkim należy mieć na uwadze, że łańcuch wartości, jaki planują one dostarczać klientom dosyć mocno się wydłuża. W ten sposób więc zwykłe promowanie produktu nie będzie wystarczające, wspomniane tak więc wcześniej działania są bardzo potrzebne, ażeby nasza firma funkcjonowała najbardziej efektywnie. Musimy o tym wiedzieć podczas zarządzania własnym przedsiębiorstwem.