Przekazanie 1% podatku opp to dobry gest

Z roku na rok powiększa się świadomość i pułap odpowiedzialności obywatelskiej rodaków. Tu należałoby przypomnieć, że wolno z takiego prawa skorzystać wyłącznie wtenczas, gdy rozliczamy się z fiskusem indywidualnie. Jeśli zrobił to za nas nasz chlebodawca, to 1 proc. nie oddamy. A do przekazywania 1 proc. podatku popiera coraz łatwiejsza metoda. W zeznaniu fiskalnym wystarczy podać numer KRS wyselekcjonowanej organizacji pożytku publicznego. Co roku organizacje pożytku publicznego proszą o przekazanie 1 proc. podatku z jednorocznego rozliczenia.

Rozliczenia PIT przez internet

Autor: U.S. Department of Agriculture
Źródło: http://www.flickr.com

Podatnicy nic na tym nie tracą, a każda złotówka bywa niezwykle ważna. Wystarczy dojrzeć w Internecie ile jest OPP (więcej o rozliczeniu online). Każda z nich wymaga pomocy. Na pomoc płacących podatki mogą liczyć właściwie tylko w czasie rozliczenia z US. Nie wolno przejść obojętnie koło porzuconych zwierzaków, które za pomocą podatników mają zapewnioną opiekuńczość i pokarm. Jeszcze większą motywację winny wywołać osoby słabowitych dzieciaczków mieszkających w hospicjach. Nie możemy im nie pomóc stosownie przejść przez ostatni czas ich krótkiego żywota, spełnić ich najogromniejsze marzenia.

Przekazując 1% podatku wolno osobiście decydować o tym, co stanie się z cząstką podatków i jak będą spożytkowane. Bez ponoszenia nadzwyczajnych wydatków jesteśmy w stanie pomóc niezwykle potrzebujących. Co istotne, te pieniądze i tak nie zostaną w kieszeni płacących podatki. O ile nie ofiarujemy ich jednej organizacji pożytku publicznego, to rząd postanowi, w jaki sposób je wydać. 1% podatku przekazać możemy m.in. na wsparcie chorym maluchom, osobom starszym, kalekim, opuszczonym, na wyrównywanie szans szkolnych, na sprzyjanie ekologii. Tutaj szczegóły: przekazanie podatku dla opp.

płacenie podatków

Autor: Chris Potter
Źródło: http://www.flickr.com

W ten sposób zdołamy wesprzeć OPP, które dopomagają zwierzakom, niosą pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i walk w kraju i za granicą, podtrzymują tradycję narodową, pielęgnują polskość, oraz rozrost świadomości narodowej, społecznej i kulturowej nauki, które wspierają edukację, naukę i kształcenie. Rejestr organizacji którym jest możliwość przekazać 1% podatku jest niezwykle długa.